Odborná publikace

 

  • BELISOVÁ, Natalie, PATZELT Zdeněk , a SOJKA Václav. Lidové památky Českého Švýcarska. V Krásné Lípě: České Švýcarsko, obecně prospěšná společnost, 2006. ISBN 80-239-6367-8.
  • BELISOVÁ, Natalie, BUREŠ Pavel, PEŠTA Jan, PODROUŽEK Kamil, RADOVÁ Lucie, RIEZNER Jiří a SELLNEROVÁ Alena. Lidové stavby Ústeckého kraje. Praha: Foibos Books s.r.o. ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury a Národním památkovým ústavem, 2016. ISBN 978-80-87073-89-6.
  • DAVID, Petr a Vladimír SOUKUP. 555 památek lidové architektury České republiky. Praha: Kartografie, 2000. ISBN 80-7011-674-9.
  • PEER, Jan a Klára MÁGROVÁ. Lidová architektura v Rumburku. Rumburk: Město Rumburk, 2012. ISBN 978-80-87513-10-1.
  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl IV., Ústecký kraj - severozápadní Čechy. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-151-6.
  • PEŠTA, Jan. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2014. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-86516-78-3.
  • PEŠTA, Jan. Rekonstrukce roubených staveb. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-0525-0.
  • PEŠTA, Jan, Tomáš EFLER, Natalie BELISOVÁ, et al. SBORNÍK ze semináře Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty. Dokumentace, průzkum, památková péče. Praha: NPÚ, 2010.
  • RICHTER, DIPL.-ARCH., Kerstin. Opravy podstávkových domů: Příručka pro majitele a stavebníky. Regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz [online]. Niesky: Landkreis Görlitz, 2003 [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/public/regionalni-rozvoj/prirucka2013.pdf
  • VYLEŤALOVÁ, Eva. Sasko-česká krajina podstávkových domů. Lipová u Šluknova, 2003.

 

 

Na kompletním seznamu se pracuje. Průběžně sem budou vkládány nové odkazy na další odborné publikace...
Aktualizováno 28. 05. 2022