O projektu

 

Tento projek byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS17/040/OHK1/1T/11
 

Ing. arch. Stanislava Šulcová

Stanislava Šulcová pochází z Mikulášovic na Děčínsku. Vystudovala Střední průmyslovou školu stavební v Děčíně a v roce 2016 úspěšně absolvovala magisterský obor Architektura a pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V současné době studuje doktorské studium na téže fakultě a se stejným zaměřením. V rámci studia se zabývá především lidovou architekturou severních Čech se zaměřením na typologii, konstrukci a urbanismus, zároveň také vyučuje na katedře architektury ateliérovou tvorbu a nauku o budovách. Věnuje se také architektonické praxi a působí jako architekt na volné noze.